Pirot


Manastir Presvete Bogorodice, XIX vek ili Sukovski manastir


Gradnja manastira je trajala od 1857-1858.g.međutim postoje razlozi za verovanje da je manastir postojao još u doba rimljana.U grčkim dokumentima od pre 1000 god. spominje se da je tu bilo sedište Sukovske episkopije.


U turskom katastarskom popisu 1595.g pominje se da je crkva Uspenje Presvete Bogorodice u Sukovskom manastiru živopisana 1606.g.


Manastir Presvete Bogorodice, XIX vek ili Sukovski manastirManastir Sv.Đorđe, Temska XIV vek


Zadužbina porodice Dejanović iz 14 veka.Manastir je obnovljen 1576 g. a u isto vreme nakon završetka readova je i živopisan. Posebno se ističu scene Uspenja Bogorodice,Polaganje Hrista, Strašni sud i legenda iz života Sv.Đorđa.Manastir osim crkve, ima i imprersivne konake.


Manastir Sv.Đorđe, Temska 14 vekCrkva Sv.Petra i Pavla ili Pećinska crkva XIII vek


Neobični srednjevekovni spomenik kulture, sa freskom ćelavog Isusa ili Isusa madenca , jedinstvena freska u hrišćanstvu iz XIII veka. Veruje se da je crkva ili isposnica uređena i oslikana kada je u Lazarevu Srbiju stigao veliki broj isposnika sa Sinaja Crkva je stavljena pod zaštitu države kao kulturno dobro 1981.


Crkva Sv.Petra i Pavla ili Pećinska crkva XIII vek