Boljevac


Manastir Krepičevac


Nalazi se severno od sela Jablanica, na 4 km udaljenosti, u živopisnom predelu Radovanjske reke.  Sagrađen je početkom 16. veka u moravskom stilu.Tradicija tu gradnju vezuje za vlaškog vojvodu Radula.To je manja trolisna građevina zidana je od kamena, pa malterisana,bez kubeta.


Živopisna je, ali su samo manje površine živopisa sačuvane. Najbolje su sačuvani delovi fresaka u priprati, gde se levo od ulaza nalazi ktitorska kompozicija (Georgije sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Ova kompozicija se ubraja u bolje ktitorske portrete. Ostali sačuvani delovi živopisa, nalaze se u oltaru i naosu. Manastir Krepičevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sačuvanih ikona: Hrist, Bogorodica, Sv. Jovan, Blagovesti. Krepičevac je ženski manastir.


Manastir KrepičevacLapušnja


Nalazi se u ataru sela Krivi Vir i posvećena je Sv. Nikoli. Danas je Lapušnja poluporušeni manastir, a nekada je predstavljao svojevrsnu znamenitost. Crkva manastira Lapušnja je bila katedralna za celu okolinu. U njoj je stalno boravio episkop.


Crkvu je podigao gospodin Ivan (Jovan) Radul ,,vojvoda” i gospodar svih zemalja ubrovlaških i veliki paraklib Georgije 1501. godine. Živopisana je 1510. godine o trošku kneza Bogoja i gospođe Mare. Crkva Lapušnja se prvi put spominje u turskim popisima 1455. godine. Građena je u moravskom stilu i ima trolisnu osnovu, sa visokim kubetom, koje dominira nad čitavom građevinom.  Od živopisa je sačuvana delimično ktitorska kompozicija na kojoj su vojvoda Radul i knez Bogoje, koji drže model crkve.


LapušnjaLozica


U podnožju rtanjskih obronaka, 3 km udaljena od Krivog Vira, levo od puta Paraćin – Zaječar, nalazi se crkva posvećena Sv. Arhanđelu. Nedovoljno je istražena, pa se ne zna tačno vreme nastanka, ali se spominje 1455. godine u turskom popisu.


Crkva je obnavljana 1680. i 1850. godine.Crkva je trolisna, takođe moravskog tipa, sa osmostranim kubetom, zidana kamenom, pa omalterisana. Živopis je verovatno iz vremena druge obnove crkve. Moguće je da se ispod njega krije i stariji. Ikonostas je novijeg datuma. Od 1980. godine Lozica je pod zaštitom zakona.


LozicaCrkva Sv. Ilije u Boljevcu podignuta je 1861. godine, a oslikana 1863. godine. Jednobrodna je građevina sa pripratom na zapadnoj strani i oltarskom apsidom na istočnoj strani. Crkvene zidove i ikonostas oslikali su otac i sin, Milija i Nikola Marković.


Crkva Sv. IlijeStari kamen spomenik Vaskrs Svete Trojice u Sumrakovcu u obliku je velikog kamenog krsta, nastao je 1830. godine i obeležava veliku epidemiju kuge koja je pogodila meštane ovog sela.