Knjaževac


Crkva Sv. Bogorodice nalazi se 15km istočno od Knjaževca. Sagrađena je na levoj, uzdignutoj obali Trgoviškog Timoka. Podignuta je u 14.veku od strane nepoznatog ktitora.


Živopis je većim delom očuvan. Više kompozicija na freskama u Donjoj Kamenici predstavljaju dela izuzetne umetničke vrednosti. U prvom redu kompozicija ktitora sa porodicom, predstava Bogorodice iz Blagovesti, kao jedinstveni slikarski izvanredno postavljeni likovi dvojice zagrljenih konjanika, svetih ratnika, Teodora Tirona i Teodora Stratilata u priprati južno od vrata.


Crkva Sv. BogorodiceManastir i crkva Sv. Trojice leži u dolini Trgoviškog Timoka između Donje i Gornje Kamenice 17km istočno od Knjaževca. Crkva je zadužbina srpskog despota Lazara, najmlađeg sina Đurđa Brankovića, kako svedoči natpis iz 1454. godine.


Sagrađena je u srpsko-moravskom stilu i skomnih je dimenzija. Unutrašnjost crkve je bila u potpunosti oslikana, ali je danas živopis gotovo u celini uništen. Sačuvano je samo nekoliko fragmenata fresaka u kubetu i priprati iz ciklusa Strašni sud koji pripadaju obnovi pre prve polovine 19.veka. Raznovrsni materijal sa arheoloških iskopavanja čuva se u Zavičajnom muzeju Knjaževac.


Manastir i crkva Sv. TrojiceCrkva Sv. Đorđa sagrađena je po oslobođenju od Turaka a u čast prvog dolaska Knjaza Miloša u Gurgusovac jula 1835. Od znamenitosti ove crkve, pored ikonostasa, uzimaju se Jevanđelje iz 1805., dar Kneza Miloša, i srebrni krst (1866.) a od ikona posebnu pažnju zavređuju dve, i to  Isusa Hrista i Svetog Nikole, koje su jedine preostale od prvourađenog oltara iz 1835. (zapaljenog 1876.).


Pored natpisa na ulaznim vratima, na crkvi se nalazi spomen ploča posvećena poubijanim učesnicima Timočke bune, koju su povodom proslave stogodišnjice oslobođenja od Turaka ugradili članovi Udruženja Timočana i Krajinaca. Crkva je obnovljena 1878.


Crkva Sv. Đorđa