Zaječar


Manastir Suvodol se nalazi na krajnjem jugoistočnom delu opštine, u ataru sela Selačka, 26 km od Zaječara. Sagrađen je u dolini Selačke reke na zaravni usečenoj u severnoj strani planine Manastirska Glama. Posvećen je Rođenju Presvete Bogorodice. 


Prema predanju episkopa Melentija jedna je od najstarijih zadužbina kneza Lazara. Prve podatke o manastiru nalazimo kod putopisca Sopiensa don Šopa. Pretpostavlja se da je nastao još u 11.veku, po osvajanju vidinske oblasti od strane Vizantije. Krajem istog veka crkvu su porušili Kumani, a njenom zatiranju doprinela su i neka druga lutajuća plemena. Prema Predanju crkvu je obnovio kralj Milutin, da bi konačni oblik dobila u vreme kneza Lazara.Sve arhive ovog manastira uništene : stara za vreme srpsko-turskog, a nova za vreme sukoba sa Bugarima. Na mestu gde je bila stara crkva podignuta je nova i osvećena 1869. godine.


Stara crkva je građena u vizantijskom (oblik upisanog krsta), a nova je jednokupolna građevina pravougaone osnove. Unutrašnjost manastira ukrašavaju freske novijeg datuma, ikonostas izveden u stilu neoklasicizma i ikone s druge polovine 19. veka.


Manastir SuvodolManastir Sv. Petra i Pavla nalazi se u blizini sela Grlišta, na obali Grliškog jezera, 14km od Zaječara. Posvećen je apostolima Sv. Petru i Pavlu. Sudeći po natpisu koji je pronađen u blizini manastira, nastao je u 14. veku.


Od davnina je bio centar duhovnog života i u njemu su se donosile mnoge značajne odluke kao što je dogovor za dizanje ustanka protiv Turaka 1805. U manastirskom konaku nalazila se i škola.


Manastir Sv. Petra i PavlaCrkva Roždestva Presvete Bogorodice


Prema dostupnim podacima mala crkvica podignuta je 1830. godine uz dozvolu izvesnog Ferad paše. 1833. godine, zaslugom Knjaza Miloša osnovana je Timočka eparhija, a nova crkva sagrađena 1834. kada je 23. decembra i osvećena. Pored crkve nalazi se zvonik sa pet zvona (poklon zaječarskog trgovca Jote Pašića gradu Zaječaru).


Crkva Roždestva Presvete Bogorodice