Stara planina


Stara Planina pripada Karpatsko-balkanskom planinskom sistemu. Prostire se delimično u Srbiji a većim delom u Bugarskoj. Ceo planinski sistem je dug oko 600 km, a širok od 30-50m. Pruža se od Stare Planine na zapadu do Crnog mora na istoku i predstavlja produžetak Južnih Karpata. Deli se na Zapadni (do Iskra), Srednji (do Šipke) i istočni Balkan (do Crnog mora). Najviši vrhovi su Botev 2376m, Vežen 2198 u Bugarskoj , Midžor 2169m u Srbiji, a najvažniji prevoj Šipka.
- Regionu Stare Planine gravitiraju četiri opštine u Republici Srbiji: Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad.
- Region Stare Planine je zaštićeno područje I kategorije i ima status prioritetnog područja za razvoj turizma u Republici Srbiji. Stara planina je proglašena za park prirode 1997.godine
- Površina Parka prirode Stara planina je 142.219,64 ha.
- Najviši vrh Stare planine je ujedno i najviši vrh Srbije je  Midžor( 2169m)
- Najveći vodopad u Srbiji nalazi se na Staroj planini -  Pilj 64 m atar sela Topli do
- Izgradnja ski resorta na Staroj planini predstavlja najveći nacionalni turistički investicioni projekat u Srbiji
-područje sa izuzetnim vrednostima sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta, kao i geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti
- Na Staroj planini nalazi se 1195 taksona vaskularne flore, 51 vrsta mahovine, što u odnosu na nacionalnu floru čini 34% od ukupnog fonda flore Srbije.


Midžor


Na Staroj planini ima 147 ugroženih biljnih vrednosti, bilo da su malobrojne ili su im staništa ugrožena. Pod zaštitu, kao prirodne retkosti na području Srbije, stavljeno je 40 biljaka. Neke od njih su: bor krivulj, zelena jova, stepski lužnjak, gorocvet, planinska sasa, kosovski božur, planinski javor, šumski ljiljan, tresavski kaćun, patuljasta perunika i druge