Suva planina


-  Suva Planina je planina u jugoistočnoj Srbiji duga 45 km, a široka 15 km. Počinje istočno od Niša, a završava se jugozapadno od Babušnice u Lužničkoj kotlini gde protiče reka Lužnica
-  Smeštena je na prostoru Catena Mundi ili “veriga sveta”
-  Svrstava se u red najživopisnijih i najlepših planina Srbije
-  Poznati srpski naučnik rekao je za Suvu planinu da su to Alpi na jugu Srbije


Suva planina


-  Najviši vrh Suve Planine je Trem, visok 1810 m, a ostali vrhovi su Đorđina čuka (1.734 m), Golemo Stražište (1.714 m), zatim Litica (1.683 m) i Sokolov kamen(1.523 m).
-  Najatraktivniji vrh za alpiniste je teško pristupačni Mosor na 984 m nadmorske visine.
-  Severozapadni deo planine je lanac od vrha Trem do vrha Mosor dok je južni deo planine visoravan sa puno nižih vrhova na nadmorskoj visini od 1000 do 1600 m/nv. pretežno obrasla mešovitom šumom sa mešavinom klekove šume. Veći vrhovi u južnom delu planine su Glogov vrh (1.206 m), Golemi vrh (1.535 m), Litica (1.683 m) i Divna Gorica (1.389 m).
-  Suva planina spada u krečnjačke planine


Suva planina


- Na većim nadmorskim visinama izvori su veoma retki na Suvoj Planini, ali zato se u podnožju nalaze mnogobrojna vrela. Najjača i najpoznatija vrela su u selu Ljuberađa (opština Babušnica), selu Mokra (opština Bela Palanka) i u Beloj Palanci
-  Deo šuma na prevoju "Bojanina voda" na površini od 20 hektara je iskrčen i na njemu su naprevljeni skijaški tereni.
- Staza ispod Sokolovog kamena je strma i ima žičaru dužine 900 m, visinske razlike 320 m, koja može da opsluži 1100 skijaša na sat. Dužina staze je 2000 m. Blaža i kraća staza "Gornja poljana" je duga 500m i ima ski-lift dužine 300 m, idealna je za početnike.