Bogovinska pećina


Bogovinska pećina nalazi se na teritoriji opštine Boljevac, na jugoistočnom obodu Južnog Kučaja (deo velikog regionalnog Kučajsko-beljaničkog masiva), u ataru sela Bogovina. Od Boljevca je udaljena 12km.


Predstavlja zaštićeno prirodno dobro III kategorije. Jedna je od najdužih pećina u Srbiji, a dužina istraženih kanala je oko 6km. Izdvaja se po svojoj lepoti i bogatstvu pećinskog nakita. U Bogovinskoj pećini živi veoma interesantna fauna kavernikovih zglavkara. Po značaju se izdvaja pseudoškorpija, kopneni endemski račić i suptroglofilni insekt.


Bogovinska pećina