Prekonoška pećina


Prekonoška pećina nalazi se 5 km jugoistočno od Svrljiga, iznad sela Prekonoga, u blago nagnutoj kraškoj zaravni. Pećina privlači naučnike i avanturiste, a nemerljivo je njeno bogatstvo, ono dostupno, u stalaktitima i stalagmitima, podzemnim rekama i jezerima, salama čiji je svod visok i po trideset metara.


U njoj su otkriveni tragovi življenja najstarijeg, paleolitskog čoveka. Ovo je prva pećina u Srbiji koja je korišćena u turističke svrhe, a danas je zaboravljena.


Prekonoška pećina