Sesalačka pećina


Sesalačka pećina se nalazi u ataru sela Sesalac i udaljena je oko 19 km od Sokobanje. Pećina je osvetljena u dužini od 200 m i obiluje pećinskim nakitom - stalaktitima i stalagmitima i travertinskim kadama.


Kroz pećinu teče reka ponornica koja ponire u njenom predvorju. Sam turistički lokalitet je uređen za prihvat turista. Postoji izvor pijaće vode, uređene su prilazne staze, postavljeni stolovi i klupe za odmor i uređen je prostor za roštiljanje.  U blizini pećine nalazi se i veštačko jezerce, koje su meštani nedavno napravili pregrađivanjem Sesalačke reke, tako da se posetioci mogu kupati u toku letnjih meseci.


Sesalačka pećina