Ozrenska pećina


Ozrenska pećina, koja je duga oko 580 metara. Pećina ima jednu dvoranu i pet galerija, ali jos nije uređena za turističko razgledanje, pa se preporučuje samo iskusnim speleolozima.


U pećini su pronađeni ostaci raznih posuda i grnčarija, verovatno iz doba neolita, što ukazuje da su ovde živeli ljudi u najstarija vremena.