Petrlaška pećina


Petrlaška pećina –  udaljena je oko 15 km od Pirota. Petrlaška pećina je u stvari sistem pećina na južnom obodu kraškog Odorovačkog polja, u rejonu Zabrđa.


Udaljena je od grada oko 12 km severno, put je 10 km asfaltni i 2 km zemljani. Formirana je krajem pliocena, ali još uvek ni dovoljno istražena.


Petrlaška pećina