Odorovačko polje


Odorovačko polje je najveće kraško polje Istočne i Jugoistočne Srbije. Dugačko je 7km, a široko oko 4,5km. To je prostrano i relativno ravno polje koje uokviruju niži krečnjački grebeni i Vidlič. Nagnuto je u pravcu jugozapada i juga. Dnom polja otiče ponornica – Odorovačka reka.


Najniži deo polja ograničen je kraškom površi na kojoj ima tipičnih kraških oblika, a naročito prostranih vrtača i uvala. Ta se kraška površ proteže u pravcu zapada kao dugačka skaršćena dolina Tepoš, koja nakon desetak km izbija u Pirotsku kotlinu. Njome je najverovatnije oticalo neogeno jezero Odorovačkog polja. Pravac toka vode iz polja održao se do danas. Vode Odorovačkog polja i danas izbijaju u dolini Nišave.


Odorovačko poljeNa južnom obodu Odorovačkog polja ima podzemnih kraških oblika, koji su stvarani za vreme jezerske faze krajem pliocena. Među tim oblicima najpoznatija i najznačajnija je Petrlaška pećina.


To je biser prirode, sa bogatim pećinskim nakitom, nažalost nedovoljno proučen i nedovoljno iskorišćen. Uz manja ulaganja može postati stecište ljubitelja speleologije i prirodnih lepota. U blizini se nalaze Smilovska jezera (oko 2 km), kao i manastiri Sveta Petka i Sveti Kirik i Julita.