Zavojsko jezero


Zavojsko jezero je veštačko jezero koje se nalazi u podnožju Stare planine, na 15 kilometara od Pirota. Nastalo je 1963 godine, nakon naglog otapanja snega, došlo je do pokretanja klizišta koje je napravilo prirodnu branu na reci Visočici. Dugačko je 17 kilometara, najveća širina oko 300 metara a maksimalna dubina iznosi oko 60 metara . Prostire se na 5,53 kvadratna kilometra. Nadmorska visina je 612 metara.


I ako je osnovna namena  da vode Zavojskog jezera pokreću turbine hidroelektrane „ Pirot“, stanovnici Pirota, Niša i okolnih mesta se nadaju da bi u budućnosti ovo veliko i lepo jezero moglo da predstavlja izuzetan turistički potencijal ovog dela Istočne Srbije. Tokom 2009 godine, na Zavojskom jezeru je vrlo uspešno sprovedeno uklanjanje velikog broja bespravno sagrađenih objekata i divlje postavljenih kampova, pa su obale jezera sada dostupne svima koji na kratko žele da uživaju u čarima ove prelepe akumulacije.


Zavojsko jezeroRibolov na jezeru, nekad i sad

Prvi veliki ribolovački trofeji su bile potočne pastrmke iz Visočice, koje su nastankom jezera dobile mogućnost da dostignu zaista inpozantne dimenzije. Još uvek se ribolovci sećaju pastrmki do 20 kilograma, koje su hvatane najčešće nedozvoljenim sredstvima, samicama ili mrežama, što je i dovelo do proređivanja ovakvih primeraka. Ipak nadamo se da dubine Zavojskog jezera još uvek čuvaju poneki komad koji može da zagolica ribolovačku maštu. Ribolovci koji pecaju štuku, mogu da očekuju kapitalne primerke, s obzirom da su hvatani primerci koji su težili i više od 10 kilograma. Ova vrsta grabljivice inače dobro napreduje u rekama i jezerima koje imaju nešto niže prosečne temperature, a Zavojsko jezero je upravo takva voda. Od ostalih ribljih vrsta, u jezeru ima šarana, soma, deverike, klena, grgeča. Ulovi ove poslednje dve vrste su svakako interesantni, jer ima klenova do 2 kilograma i grgeča do 1,5 kilograma, što su kapitalni ulovi za ove vrste riba.


Zavojsko jezero


Riblje vrste koje nastanjuju jezero:

Šaran                           Cyprinus carpio

Som                             Silurus glanis

Štuka                           Esox lucius

Deverika                       Abramis brama

Bodorka (žutooka)         Rutilus rutilus

Uklija (beovica)              Alburnus alburnus

Grgeč (bandar)             Perca fluviatilis

Klen                            Leuciskus cephalus

Pastrmka                      Salmo trutta