„Remisijana“


Arheološko nalazište centralni je prostor (forum) nekadašnjeg, antičkog grada Remesijana u Beloj Palanci. Ovaj drevni grad je pored ostalog misionsrki centar na Balkanu i rodno mesto čuvenog hrišćanskog teologa Nikite Remizijsnakog. Na samom lokalitetu nalazi se i dobro očuvan spomenik podignut 202. godine u čast rimskog imepatora Septimija Severa.


„Remisijana“