„Dani banice“


Gastronomska manifestacija takmičarskog karaktera sa etno elementima. Takmičenje se odvija u pripremanju pite („banice“ - lokalizam) na tradicionalan način karakterističan za jugoistočnu Srbiju. Aktivnost regionalnog karaktera na kojoj učestvuju pored opštine domaćina i ostale opštine.


„Dani banice“