Kanjoni i klisure


Posebno interesantne klisure i kanjoni, koji su ujedno i spomenici prirode na ovom području, su: kanjon reke Temštice ili „Mali Kolorado”, klisura reke Jerme, klisura Vladikina ploča, klisura Rosomačke reke ili „Slavinjsko grlo”, klisura Gradašničke reke i dr.

Kanjoni i klisure


Izuzetno su atraktivne i kao takve putnicima namernicima, planinarima i ostalima podižu adrenalin I stvaraju strahopštovanje prema toj prirodnoj atrakciji.