Muzej Ponišavlja Pirot


U Tijabari se nalazi kuća čuvene trgovačke porodice Hristić iz 1848. godine, jedna od najlepših balkanskih gradskih kuća XIX veka u kojoj je očuvana autentičnost i atmosfera patrijahalne srpske kuće. Danas je u njoj Muzej Ponišljava, u kojem se može videti bogata zbirka narodnih nošnji, pirotskih ćilima, grnčarije i dr. Predstavlja spomenik kulture pod zaštitom države od 1979. godine.


Muzej Ponišavlja Pirot