Timacum Minus i Arheo-etno park Ravna


Timacum Minus, arheološko nalazište od velikog značaja, predstavlja rimsku naseobinu čiji temelji datiraju iz I veka naše ere i traju kasnije do Justinijanove obnove carstva u VI veku. Nalazi se nadomak sela Ravne, na jugozapadnim padinama Tupižnice, severno od Knjaževca.


Timacum Minus i Arheo-etno park Ravna