Manastir Krepičevac


Nalazi se severno od sela Jablanica, na 4 km udaljenosti, u živopisnom predelu Radovanjske reke. Građen je početkom 16.veka, u periodu kada su podizane skromne zadužbine na prostoru između Timoka i Morave. Tradicija tu gradnju vezuje za vlaškog vojvodu Radula.


Manastir Krepičevac


Manastir Krepičevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sačuvanih ikona: Hrist, Bogorodica, Sv. Jovan, Blagovesti. Krepičevac je ženski manastir.