Lepterija i Sokograd


Lepterija je najposećenije izletište u Sokobanji, pogodno za celodnevni užitak, udaljeno 2 km od centra. Srednjovekovni grad Sokograd izgrađen je krajem XIII početkom XIV veka na temeljima rimske tvrđave, koja datira iz perioda između IV i VI veka.  Razoren je 1413. godine u borbama za turski presto između Bajazitovog sina sultana Muse (u narodnim pesmama poznat kao Musa Kesedžija) i odmetnika Hamuz bega.


Uspon do Sokograda predstavlja pravi izazov jer sa nalazi na ivici klisure sa koje se pruža predivan pogled na celu sokobansjku kotlinu.


Sokograd