Banja Nikoličevo


Nikoličevska banja nalazi se na nadmorskoj visini od 114 do 210m. Na lokalitetu koji se nalazi na periferiji sela postoji osam termalnih izvora temperature od 19-28 stepeni i izdašnošću od dvadesetak litara u sekundi.


Banja Nikoličevo


Prema dosadašnjim istraživanjima termomineralne vode kod Nikoličeva mogu da se koriste za lečenje:

- hroničnog inflamatornog reumatizma (hronični evolutivni poliartit, behterivljeva bolest)
- degenerativnog reumatizma (artroze i spondiloze)
- ekstraartikularnog reumatizma (fabroziti, mioziti, panikliti).