Sokobanja


Sokobanja se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, između planina Ozren i Rtanj, na obalama reke Moravice i na nadmorskoj visini od 400 m. Od Beograda je udaljena 230 km.


Sokobanja


Za lekovitost sokobanjskih termalnih izvora znalo se još u vreme starih Rimljana. Sokobanjsko javno kupatilo-hamam prvi put pominje turski putopisac Evlija Čečebija 1663. Posle oslobođenja od Turaka knjaz Miloš naređuje da se obnovi hamam i podigne konak, a lekara Leopolda Erliha postavlja za prvog banjskog lekara.


Početak organizovanog turizma u Sokobanji računa se od 1837. godine, kada je iz kancelarije knjaza Miloša napisan uput (vaučer) za zastavnika Lazarevića za lečenje u banji. Početkom 20. veka bogati trgovci i mehandžije u Sokobanji grade vile za svoj boravak, ali i smeštaj gostiju.


Između dva svetska rata gradi se prvi savremeni banjski hotel – „Evropa“ (današnji konak „Park“), podižu se parkovi, uređuju izletišta, uvode vodovod i javna rasveta. Savremeni razvoj Sokobanje počinje šezdesetih godina 20. veka, kada se pored hotelskih grade prateći privredni objekti i razvija saobraćajna infrastruktura.


Prirodni lekoviti faktori Sokobanje su termomineralni izvori (temperature od 28 do 45,5°C), koji se koriste za kupanje i inhalacije, kao i umereno-kontinentalna klima koju karakteriše povoljan atmosferski pritisak i umerene padavine, malo magle i vetrovitih dana, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu i odsustvo aerozagađenja. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Prirodnom lečilištu „Banjica“ i Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Ozren“.


U Sokobanji se leče:


*  bronhijalna astma
*  hronični hepatitis
*  psihoneuroze   
*  neurastenije
*  lakši oblici povišenog krvnog pritiska
*  hronični reumatizam i išijas
*  stanja posle povreda
*  anemija
*  hronična ginekološka oboljenja

Specijalna bolnica „Sokobanja“


U okviru Specijalne bolnice „Sokobanja“ postoji bazen sa termalnom vodom, teretana, sala za male sportove i teren za mali fudbal. Gosti Sokobanje imaju mogućnost šetnje prostranim i lepo uređenim parkom.


Banja Jošanica udaljena je 16 km od Sokobanje. Zdravstveni turizam u ovoj banji zasniva se na primeni lekovitih voda i peloida. U banji postoji 5 termomineralnih izvora: sumporna voda, gvozdena I i II, stomačna i crvena voda. Ove vode spadaju u grupu oligomineralnih zemno-alkalnih hipotermi sa temperaturom između 18 i 22 °C.Indikacije: oboljenja želuca i dvanaestopalačnog creva (čir), debelog creva i žuči, postoperativna stanja kod bolesti želuca i dvanaestopalačnog creva, debelog creva i žuči, hronične urinarne infekcije, upala bubrega, kamen i pesak u bubregu, dijabetes, kožne bolesti, ekcemi, hronični i inflamatorni reumatizam.
Lekovito blato se koristi u lečenju reume, stanja posle operacija, kožnih oboljenja i otvorenih rana.