Restorani i kafane


Društveni, kulturni, politički i svaki drugi život  Srbije nekada se odvijao u kafanama. One su bile prve biblioteke, u njima su se gledale prve ''pokretne slike'', učili prvi koraci okretnih igara.


Hroničari beleže da su varoši u jugoistočnoj Srbiji između dva svetska rata imale po jednu kafanu na svakih pedesetak stanovnika. Kafanskog života i boemije, žitelji jugoistočne Srbije nisu se odrekli do današnjih dana. Kafane, kafei, restorani, klubovi, u savremeno doba mesta su koja oslikavaju svakodnevni život ovdašnjih varošica. Savremena, ''muzika u trendu'', ili ''na uvce'', kafanskom druženju postoji jedan imenitelj- neće vam  dozvoliti da platite račun. U srpskoj tradiciji je običaj da domaćin snosi sve troškove (obilne, ukusne i kvalitetne)  hrane i pića. Živeli!


Restorani i kafane