Arheološka nalazišta


Jugoistočnom Srbijom prolazili su odvajkada razni narodi. Mnogi su je  osvajali, rušili i palili, a neki su kraj bistrih reka, u plodnim ravnicama, na blagim padinama, zidali svoja utvrđenja, palate, gradove, amame ...
Danas, to su mesta, na koja se dolazi na časove  istorije. Mnoga arheološka nalazišta jedinstvena su  u svetskim razmerama.


Carska palata Felix Romuliana na UNESCO-voj je listi svetske kulturne baštine, Caričin grad smatraju jednim od najznačajnijih i najvećih vizantijskih gradova Balkana, a Timacum minus najstarijim vojnim utvrđenjem timočke oblasti.