Zaštićena prirodna dobra


Očuvana priroda jedan je od aduta turističke ponude jugoistočne Srbije. Priroda jugoistočne Srbije odlikuje se visokom raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta, i predstavlja značajan deo bogatstva i raznovrsnosti evropske prirodne baštine.


Zaštićena prirodna dobra


Njeni najreprezentativniji, najočuvaniji delovi predviđeni su, odnosno stavljeni su pod zakonsku zaštitu kao zaštićena prirodna dobra:


• Rezervati prirode
• Predeli izuzetnih odlika
• Spomenici prirode


Oblast zaštite prirode normativno je regulisana  Zakonom o zaštiti prirode, i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i prirodna dobra.