Geografski položaj i klima


Srbija je kontinentalna zemlja koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na centralnom delu Balkanskog poluostrva, između 41°53′ i 46°11′ severne geografske širine i 18°49′ i 23°00′ istočne geografske dužine. Zbog dela Panonske nizije na severu, Srbija pripada i regionu srednje Evrope, a geografski i klimatski svojim južnim delom se ubraja i u mediteranske zemlje.


Geografski položaj i klima


Srbija je na raskrsnici puteva Istočne i Zapadne Evrope koji moravsko-vardarskom i nišavsko-maričkom dolinom vode na obale Egejskog mora, u Malu Aziju i na Bliski istok. Evropski saobraćajni koridori 7 (Dunav) i 10 (drumski i železnički) prelaze preko teritorije Srbije i ukrštaju se u Beogradu.


Glavni grad Srbije, Beograd leži na Dunavu, plovnom putu koji povezuje zapadne i srednjoevropske zemlje sa zemljama Istočne Evrope.


Jugoistočna Srbija se nalazi uz samu granicu sa Rumunijom i Bugarskom na istoku i Makedonijom na jugu Zemlje. 

Klima Srbije je umereno kontinentalna, sa manje ili više izraženim lokalnim karakteristikama i postepenim prelazom između godišnjih doba.


Prosečna godišnja temperatura vazduha za područja sa nadmorskom visinom do 300 m iznosi 10,90C, a za područja od 300 m do 500 m oko 100C, u planinskim predelima preko 1000 m su oko 60C, a na visinima preko 1500 m oko 30C. Jesen je toplija od proleća. Najhladniji mesec je januar sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od -60C u planinskim predelima, do oko 00C u ravničarskim delovima zemlje. Najtopliji mesec je jul sa srednjom mesečnom temperaturom u intervalu od 11 do 220C.